...
TEZ DÜZENLEME

Tez ve Makale Düzenleme hizmetini, güncel tez yazım kılavuzunuzda yer alan kurallara göre tez düzenlemenizi yapmaktayız. Almış olduğumuz bu görevi istenilen zaman içerisinde eksiksiz bir şekilde bitirip E-posta ya da WhatsApp üzerinden Word ve PDF formatlarında sizlere ulaştırmaktayız. Enstitünüz tezinizde belli başlı hatalar bulursa, bunların düzenleme işlemini de hiçbir ücret almadan yapmaktayız. Tez düzenleme işlemlerini sizlerle koordineli bir şekilde çalışıp YÖK Tez Merkezi sistemi dahil olmak üzere tezlerinizi birlikte bitiriyoruz.

...
SPSS VERİ ANALİZİ

Amacımız, istatistik biliminin doğru şekilde uygulanarak kullanılabilir bilgiye erişmektir. Bu amaç doğrultusunda akademik çalışmalar için verinin doğru araçlar ile, doğru kaynaktan, doğru yöntemle toplanarak bilimsel ilkelere uygun şekilde analiz edilmesi ve en anlaşılır biçimde raporlanması konularında hizmet vermekteyiz. Çalışmanın amacı ve hipotezlerine uygun testleri uygulayarak istatistiksel analizleri yapıyoruz. Anketlerinizi öncelikle Excel veya SPSS ortamına aktarıyor, veri setinizi inceleyip analize uygun hale getiriyoruz. Analiz sonuçlarını APA formatına uygun, tablo ve grafik şeklinde düzenleyerek raporluyoruz.